Енергийно автономни сгради и непрекъсната доставка на енергия

Намираме се в епоха, в която технологиите са напреднали до степен, в която енергийно автономната сграда може да стане реалност.

Енергийно автономни сгради и непрекъсната доставка на енергия

Енергийната автономност и начините, по които тя може да бъде постигната, е тема, която вълнува все повече специалисти и хора. Намираме се в епоха, в която технологиите са се развили до степен, в която енергийно автономната сграда може да стане реалност. Енергийно автономните сгради са "зелени", спестяват пари и не са подложени на неочаквани колебания в разходите и качеството на услугите.

Проучване и дизайн Преди всяка инвестиция е необходимо точно да се изчислят енергийните нужди на сградата, включително достатъчен излишък за евентуални допълнения или модернизации в бъдеще. В допълнение към проектирането на основния метод за производство на енергия (фотоволтаични панели, вятърни турбини и др.) трябва да се изчисли инсталирането на серия от устройства, които ще съхраняват, преобразуват и гарантират непрекъснато снабдяване на автономната сграда с енергия.

соларен инвертор Задачата му е да преобразува постоянния ток, произвеждан от слънчевите панели, в променлив ток, който се използва от всички електрически уреди. Освен това инверторът е "мозъкът" на соларната система, тъй като я предпазва от къси съединения и течове, като я заземява, и същевременно събира всички данни за нейната работа. Ако има проблем със системата като цяло или с конкретен соларен панел, инверторът може да го открие и да го информира чрез предупреждения в съответния софтуер.

Батерия Съхраняването на енергията, произведена от автономна сграда, гарантира нейната непрекъсната работа. Когато условията не позволяват производството на енергия (тъмнина, затишие и т.н.), енергията се осигурява от нашите батерии. Времето, през което батериите осигуряват енергия на нашата сграда, зависи от тяхното количество и степен на зареденост.

Хибриден UPS Той гарантира непрекъсната работа на електроуредите при прекъсване на основното захранване, подобно на стандартния UPS, с тази важна разлика, че може да бъде свързан към всеки източник на захранване. Това прави хибридния UPS идеален за самостоятелна сграда, която вероятно ще използва фотоволтаични панели, вятърни турбини или дори дизелови генератори. Хибридният UPS постоянно следи своите източници и в зависимост от наличността регулира потреблението, като използва най-икономичния вариант.

Генератор Независимо дали се използва като основно захранване или като резервно решение, генераторът е изключително надежден и ефективен източник на енергия. Дизеловият генератор от индустриален клас може да произвежда енергия непрекъснато в продължение на много часове, дори дни. Двигателят и системата за управление определят колко надежден и качествен е генераторът.

Tescom Hellas предлага цялостни решения за енергийно автономни сгради със соларни инвертори за включване и изключване от мрежата, висококачествени VRLA и гел батерии с хиляди цикли на зареждане и дълъг живот, надеждни и интелигентни хибридни UPS с дистанционно управление и уникални функции и дизелови генератори от индустриален клас с двигатели от водещи международни марки и система за управление Tescom.