Правилният момент за инвестиране в системи за съхранение на енергия

Независимо дали става въпрос за малък проект в дома или офиса, или за нещо доста сложно, в днешно време има много причини да се обмисли инвестиция в областта на производството, съхранението и управлението на енергия с помощта на фотоволтаични панели, специални соларни инвертори и може би дори система от батерии.

Правилният момент за инвестиране в системи за съхранение на енергия

Тенденции в енергийния сектор

През последните 5 години енергийният сектор е най-бързо развиващият се и може би най-важният в света. Войната в Украйна и постоянните колебания в производствените разходи, съчетани с общото преминаване към възобновяеми източници, убедиха и последния потребител или предприятие, че съществува пълна и реална необходимост от промяна на модела на управление и производство на енергия.

Няколко правителства - особено тези от т.нар. западен свят - от години правят планове за делигитимизация и преминаване към екологични решения, докато случилото се през последните години подчерта до краен предел необходимостта да се постигне независимост от изкопаемите горива по геополитически и военни причини.

Преминаването към местни възобновяеми енергийни източници вече не се анализира само от икономическа гледна точка, а успоредното намаляване на средните разходи за изграждане на фотоволтаичен или вятърен парк направи проектите за производство, съхранение и управление по-привлекателни за инвеститорите от всякога.

В Гърция, както и в Европа, има ясно определени цели за преминаване към възобновяеми енергийни източници с хоризонт от 2025 до 2050 г. Поради тази причина сме свидетели на огромно увеличение на инвестициите в този сектор и е сигурно, че това ще продължи през следващите 5-10 години.

Субсидирани програми

Домакинствата и предприятията вече са включени в тази игра с различни програми, които субсидират инсталирането на автономни фотоволтаични системи чрез т.нар. нетно измерване.

Неотдавна Министерството на околната среда промени рамката и най-накрая разреши функционирането на т.нар. виртуално нетно измерване, което по същество позволява на производителя на енергия да я "складира" в мрежата и да я използва на друго място или за собствени нужди, или като услуга за някой друг.

Тези проекти могат да бъдат от сравнително прости за дома или офиса, с инсталиране на фотоволтаични панели, специални соларни инвертори, както и евентуално акумулаторна система, до много сложни за създаването на специална станция за производство и съхранение на енергия (в мащаба на мрежата), където е необходимо систематично проучване на изискванията и процеса на изграждане и поддръжка.


Търсите партньор за проекти за управление, производство или съхранение на енергия? От десетилетия Tescom Hellas е пионер в малки и големи енергийни проекти и може да допринесе за вашия с несравнимата си надеждност, качеството на продуктите и решенията си и, разбира се, с опитния си и приятелски настроен екип. Свържете се с нас днес и разберете как можем да ви помогнем.