Защо ми е необходим UPS?

Защо е необходимо да се защитят електронните устройства от UPS

Защо ми е необходим UPS?

Опасни и неочаквани промени в електроснабдителната мрежа, дължащи се на технически проблеми, както и на индукция при удар от мълния и други външни фактори, нарушават нормалното местно електроснабдяване. Тези често незабелязани промени могат да причинят незабавно разрушаване, постепенно напрежение или неизправност на електронните устройства и да допринесат за неочаквано прекъсване на тези и критични процеси с неизчислими икономически загуби.

UPS могат да защитят устройства и цели електрически инсталации от:

  1. Загуба на мощност (прекъсване на захранването)
  2. Спад на напрежението (краткосрочен или дългосрочен)
  3. Повишаване на напрежението (краткосрочно или дългосрочно)
  4. Промяна на честотата на захранването (Увеличаване или намаляване на честотата на напрежението)
  5. Падане на напрежението (Моментното за наносекунди прекъсване на захранването)
  6. Хармонични изкривявания (Много голямото изкривяване на захранващото напрежение)
  7. Предизвикване на нежелан шум (електромагнитни смущения).

Прочетете нашите Съвети за избор на подходящ UPS, за да изберете UPS устройството, което ще защити правилно и икономично вашите устройства и мрежа.