Съвети за максимално удължаване на живота на UPS

Съвети за правилно инсталиране, експлоатация и поддръжка на UPS

Съвети за максимално удължаване на живота на UPS

Батериите на UPS имат предварително определен живот от 3 до 5 години, когато се експлоатират при определени, препоръчителни условия.

Но какви са тези условия и до каква степен те могат да повлияят на живота на батерията на вашия UPS? Още по-важен е въпросът как можете да гарантирате, че жизненият цикъл на самото UPS устройство е максимално удължен.

Местоположението на UPS устройството, температурата и честотата на циклите на разреждане са три фактора от първостепенно значение за продължителността на живота на UPS и техните батерии. Следването на някои прости съвети ще гарантира, че ще получите максимална производителност от вашето устройство.

Монтаж на UPS устройството

UPS устройството не трябва да се поставя в близост до отворени прозорци или места с високи нива на влажност. Средата трябва да е свободна от прах и корозивни изпарения. Освен това вентилационните отвори в предната, страничната и задната част на UPS устройството не трябва да се блокират, за да се осигури правилна циркулация на въздуха и да се избегне прегряване на устройството.

Температура

Въз основа на техническите спецификации повечето UPS системи имат препоръчителна работна температура между 0°C и 40°C. Въпреки това, докато много хора се чувстват уверени, че тяхното устройство няма да излезе извън посочените температурни граници, те пренебрегват факта, че съществуват идеални, препоръчителни условия за UPS , които включват температури от 15°C до 25°C. Общото правило, което все пак трябва да запомните, е, че за приблизително всеки 10°C над 25°C животът на UPS и на неговата батерия се намалява с 50%.

Цикъл на разреждане

При прекъсване на електрозахранването UPS автоматично превключва товара на устройствата ви от електрическата мрежа към батерията. При нулиране на главния захранващ носител UPS веднага започва да зарежда батерията, за да бъде отново готов в случай на подобен инцидент. Този процес е известен като цикъл на разреждане на батерията. Колкото по-честа е появата на цикли на разреждане, толкова по-скоро ще се изтощи батерията на вашето устройство.

Въпреки че процесът на презареждане е неизбежен за работата на UPS, важно е да се знае за него, за да се открият ненужни и необичайни цикли на разреждане. На горните съвети трябва да се обърне внимание, тъй като UPS, които имат по-дълъг експлоатационен живот, са тези, които подлежат на правилно управление и поддръжка, която се препоръчва да се извършва всяка година. Осигуряването на оптимален надзор на вашите устройства е лесно и всичко, което е необходимо от ваша страна, е проактивен план за тяхната поддръжка.

В случай че имате нужда от помощ или въпроси, можете да се свържете с експертите на Tescom Hellas, които ще ви помогнат.